• Sản phẩm được gắn thẻ “chống sét lan truyền DC”
0925 038 097
0925 038 097