Chống sét DC là một trong những thiết bị vô cùng trong hệ thống điện năng lượng mặt trời nói riêng hay hệ thống điện một 1 chiều nói chúng. Chống sét DC giúp bảo vệ hệ thống điện năng lượng mặt trời khi dàn pin năng lượng mặt trời bị sét đánh trúng.

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN DC

0925 038 097
0925 038 097
Phone