• SẢN PHẨM
  • TỦ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LẮP SẴN

Tủ điện solar

Là tủ điện dùng cho các hệ năng lượng mặt trời hoặc dự án năng lượng mặt trời. Thông thường tủ điện solar AC sẽ đi kèm với tủ điện solar DC, mỗi String là 1 tủ điện solar DC

Tủ AC và DC solar

Tủ điện solar 3kW 5kw, 1 string, 2 string

Tủ điện solar 10kw 15kw, 2 string, 3 string

Tủ điện solar 20kw 25kW, 3 string, 4 string

Tủ điện solar 30kw 35kW, 4 string, 5 string

Tủ điện solar 40kw 45kW, 5 string, 6 string

Tủ điện solar 50kw 55kW, 8 string, 9 string, 10 string

Tủ điện solar 60kw, 70kW 12 string, 14 string

Tủ điện solar 800kw, 100kW, 16 string, 18 string, 20 string

Tủ điện solar 1MW

Tủ điện DC solar

Tủ điện DC 1 string

Tủ điện DC 2 string

Tủ điện DC 12 string

Tủ điện DC 14 string

Tủ điện DC 16 string

Tủ điện DC 18 string

Tủ điện DC 20 string

Tủ điện AC DC dành cho hệ thống Solar

Tủ điện 3kW cho inverter 3kWp 1 pha 2 string
Tủ điện 5kW cho inverter 5kWp 1 pha 2 string
Tủ điện 10kW cho inverter 10kWp 3 pha 2 string
Tủ điện 10kW cho inverter 10kWp 1 pha 2 string
Tủ điện 15kW cho inverter 15kWp 3 pha 3 string
Tủ điện 20kW cho inverter 20kWp 3 pha 4 string
Tủ điện 25kW cho inverter 25kWp 3 pha 4 string
Tủ điện 30kW cho inverter 30kWp 3 pha 6 string
Tủ điện 40kW cho inverter 50kWp 3 pha 10 string
Tủ điện 50kW cho inverter 50kWp 3 pha 12 string
Tủ điện 60kW cho inverter 60kWp 3 pha 14 string
Tủ điện 80kW cho inverter 80kWp 3 pha 16 string
Tủ điện 90kW cho inverter 90kWp 3 pha 18 string

Tủ điện 100kW cho inverter 100kWp 3 pha 18 string
Tủ điện 110kW cho inverter 110kWp 3 pha 20 string
Tủ điện 200kW cho inverter 200kWp 3 pha 22 string

Tủ điện 300kW cho inverter 300kWp 3 pha 24 string
Tủ điện 1MW cho inverter 1mW 3 pha

Tủ điện năng lượng mặt trời là gì?

Tủ điện DC và AC năng lượng mặt trời lắp sẵn cho Inverter SMA, Growatt, Sungrow, Solis…. rất quan trọng và cần thiết. Bên cạnh các thành phần chất lượng cao khác như các tấm pin mặt trời, các bộ inverter, hệ thống khung giá đỡ hay dây dẫn, thang máng cáp…

Cấu thành một hệ thống điện mặt trời tiêu chuẩn phải bao gồm tủ DC và AC (hoặc tủ kết hợp cả 2) với các tính năng phân phối. Chia tách, theo dõi và bảo vệ từ các cụm pin xuống cũng như từ điện lưới lên – đảm bảo tính ổn định của cả hệ thống và độ bền của tất cả thiết bị dù trong điều kiện nào.

Tủ điện năng lượng mặt trời  lắp sẵn tích hợp CB chống sét AC và DC là tủ điện chuyên dụng cho các đơn vị thi công hệ thống Solar. Tủ điện solar năng lượng mặt trời được lắp đặt giữa các dãy pin và Inverter để bảo vệ ngắn mach tấm pin hoặc Inverter và cắt sét lan truyền từ khung tấm pin và inverter và từ lưới điện AC và Inverter. Bảo vệ toàn diện hệ thống solar của bạn!

tủ điện solar năng lượng mặt trời

TỦ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LẮP SẴN

0925 038 097
0925 038 097
Phone