• chống sét

Thẻ: chống sét

  • chống set lan truyền, cắt sét lan truyền, xung sét lan truyền, cắt lọc sét lan truyền

    THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT AC 1PHA 3PHA PROSURGE

    THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT AC 1PHA 3PHA – Thiết bị cắt lọc sét  được dùng để cắt những dòng xung sét và dòng xung quá áp trước khi đi qua thiết bị cần được bảo vệ. Thiết bị cắt lọc sét đưa nguồn xung theo cáp thoát sét xuống bãi tiếp địa và tiêu […]
    Read more
0925 038 097
0925 038 097
Phone