• Archive for

Tháng:

  • GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT TOÀN DIỆN DÙNG KIM THU SÉT

    THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP 1.1. Mở đầu Hệ thống điện bao gồm nhà máy điện đường dây và trạm biến áp là một thể thống nhất. Trong đó trạm biến áp là một phần tử hết sức quan trọng, nó thực hiện nhiệm vụ truyền tải và […]
    Read more
  • TỔNG QUAN CHUNG VỀ QUÁ ĐIỆN ÁP DO SÉT ĐÁNH

    TỔNG QUAN CHUNG VỀ QUÁ ĐIỆN ÁP DO SÉT ĐÁNH Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, khoa học kỹ thuật đã dẫn đến nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng tăng cao. Năng lượng điện đóng vai trò sống còn trong sự phát triển công nghiệp. Các hệ thống điện có quy […]
    Read more
0925 038 097
0925 038 097
Phone