Thiết bị cắt lọc sét Prosurge 1 pha, 3 pha

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge 3 pha 100kA/pha, 50kA/mode

 • Thiết bị lắp song song không phụ thuộc dòng tải
 • Điện áp hệ thống: 277/480VAC
 • Điện áp hoạt động liên tục tối đa, MCOV: 320V (L-N; L-G; N-G), 640V (L-L)
 • Dòng cắt sét tối đa, Imax: 100kA/pha; 50kA/mode
 • Tích hợp cầu chì CLF (Component Level Fusing)
 • Bảo vệ tất cả các mode (All mode: L-N, L-L, L-G, N-G)
 • Thời gian đáp ứng: < 1 nanosecond
 • Điện áp giới hạn đo được, MLV: 42V (L-N); 61V (L-G); 60V (L-L); 50V (N-G) @ AI Ring Wave 2kV; 67A
 • Công nghệ lọc sét của hãng Prosurge giúp loại bỏ xung điện áp: Đáp ứng được dạng sóng sine chuẩn cho hệ thống diện
 • Lọc nhiễu EMI/RFI: up to 10kHz @ -45dB; 100kHz @ -45dB
 • Chịu dòng ngắn mạch, SCCR: 200kA IC
 • Đèn LED hiển thị trạng thái, tích hợp cành báo bằng tiếp điểm khô và báo động âm thanh Audio
 • Vỏ thép chịu thời tiết bên ngoài NEMA 4 (IP 56)
 • Đáp ứng: UL 1449 4th Ed., Type 1 for Type 1 & Type 2 locations and UL 1283: ANSI/IEEE C62.41 & C62.45; RoHS Compliant

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge 3 pha 150kA/pha, 75kA/mode

 • Lắp song song không phụ thuộc dòng tải
 • Điện áp hệ thống: 277/480VAC
 • Điện áp hoạt động liên tục tối đa, MCOV: 320V (L-N; L-G; N-G), 640V (L-L)
 • Dòng sét tối đa, Imax: 150kA/pha; 75kA/mode
 • Tích hợp cầu chì CLF (Component Level Fusing)
 • Bảo vệ tất cả các mode (All mode: L-N, L-L, L-G, N-G)
 • Thời gian đáp ứng: < 1 nanosecond
 • Điện áp giới hạn đo được, MLV: 42V (L-N); 61V (L-G); 60V (L-L); 50V (N-G) @ AI Ring Wave 2kV; 67A
 • Công nghệ loại bỏ xung điên áp: Đáp ứng được dạng sóng sine chuân cho hệ thống diện
 • Lọc nhiễu EMI/RFI: up to 10kHz @ -45dB; 100kHz @ -45dB
 • Chịu dòng ngắn mạch, SCCR: 200kA IC
 • Đèn LED hiển thị trạng thái, tích hợp cành báo bằng tiếp điểm khô và báo động âm thanh Audio
 • Vỏ thép chịu thời tiết bên ngoài NEMA 4 (IP 56)
 • Đáp ứng: UL 1449 4th Ed., Type 1 for Type 1 & Type 2 locations and UL 1283: ANSI/IEEE C62.41 & C62.45; RoHS Compliant

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge 3 pha 160kA/pha, 80kA/mode

 • Thiết bị lắp song song không phụ thuộc dòng tải
 • Điện áp hệ thống: 277/480VAC
 • Điện áp hoạt động liên tục tối đa, MCOV: 320V (L-N; L-G; N-G), 640V (L-L)
 • Dòng cắt sét tối đa, Imax: 160kA/pha; 80kA/mode
 • Tích hợp cầu chì CLF (Component Level Fusing)
 • Bảo vệ tất cả các mode (All mode: L-N, L-L, L-G, N-G)
 • Thời gian đáp ứng: < 1 nanosecond
 • Điện áp giới hạn đo được, MLV: 42V (L-N); 61V (L-G); 60V (L-L); 50V (N-G) @ AI Ring Wave 2kV; 67A
 • Công nghệ lọc sét của hãng Prosurge giúp loại bỏ xung điện áp: Đáp ứng được dạng sóng sine chuẩn cho hệ thống diện
 • Lọc nhiễu EMI/RFI: up to 10kHz @ -45dB; 100kHz @ -45dB
 • Chịu dòng ngắn mạch, SCCR: 200kA IC
 • Đèn LED hiển thị trạng thái, tích hợp cành báo bằng tiếp điểm khô và báo động âm thanh Audio
 • Vỏ thép chịu thời tiết bên ngoài NEMA 4 (IP 56)
 • Đáp ứng: UL 1449 4th Ed., Type 1 for Type 1 & Type 2 locations and UL 1283: ANSI/IEEE C62.41 & C62.45; RoHS Compliant

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge 3 pha 200kA/pha, 100kA/mode

 • Thiết bị lắp song song không phụ thuộc dòng tải
 • Điện áp hệ thống: 277/480VAC
 • Điện áp hoạt động liên tục tối đa, MCOV: 320V (L-N; L-G; N-G), 640V (L-L)
 • Dòng cắt sét tối đa, Imax: 200kA/pha; 100kA/mode
 • Tích hợp cầu chì CLF (Component Level Fusing)
 • Bảo vệ tất cả các mode (All mode: L-N, L-L, L-G, N-G)
 • Thời gian đáp ứng: < 1 nanosecond
 • Điện áp giới hạn đo được, MLV: 42V (L-N); 61V (L-G); 60V (L-L); 50V (N-G) @ AI Ring Wave 2kV; 67A
 • Công nghệ lọc sét của hãng Prosurge giúp loại bỏ xung điện áp: Đáp ứng được dạng sóng sine chuẩn cho hệ thống diện
 • Lọc nhiễu EMI/RFI: up to 10kHz @ -45dB; 100kHz @ -45dB
 • Chịu dòng ngắn mạch, SCCR: 200kA IC
 • Đèn LED hiển thị trạng thái, tích hợp cành báo bằng tiếp điểm khô và báo động âm thanh Audio
 • Vỏ thép chịu thời tiết bên ngoài NEMA 4 (IP 56)
 • Đáp ứng: UL 1449 4th Ed., Type 1 for Type 1 & Type 2 locations and UL 1283: ANSI/IEEE C62.41 & C62.45; RoHS Compliant

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge 3 pha 250kA/pha, 125kA/mode

 • Thiết bị lắp song song không phụ thuộc dòng tải
 • Điện áp hệ thống: 277/480VAC
 • Điện áp hoạt động liên tục tối đa, MCOV: 320V (L-N; L-G; N-G), 640V (L-L)
 • Dòng cắt sét tối đa, Imax: 250kA/pha; 125kA/mode
 • Tích hợp cầu chì CLF (Component Level Fusing)
 • Bảo vệ tất cả các mode (All mode: L-N, L-L, L-G, N-G)
 • Thời gian đáp ứng: < 1 nanosecond
 • Điện áp giới hạn đo được, MLV: 42V (L-N); 61V (L-G); 60V (L-L); 50V (N-G) @ AI Ring Wave 2kV; 67A
 • Công nghệ lọc sét của hãng Prosurge giúp loại bỏ xung điện áp: Đáp ứng được dạng sóng sine chuẩn cho hệ thống diện
 • Lọc nhiễu EMI/RFI: up to 10kHz @ -45dB; 100kHz @ -45dB
 • Chịu dòng ngắn mạch, SCCR: 200kA IC
 • Đèn LED hiển thị trạng thái, tích hợp cành báo bằng tiếp điểm khô và báo động âm thanh Audio
 • Vỏ thép chịu thời tiết bên ngoài NEMA 4 (IP 56)
 • Đáp ứng: UL 1449 4th Ed., Type 1 for Type 1 & Type 2 locations and UL 1283: ANSI/IEEE C62.41 & C62.45; RoHS Compliant

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge 3 pha 300kA/pha, 150kA/mode

 • Thiết bị lắp song song không phụ thuộc dòng tải
 • Điện áp hệ thống: 277/480VAC
 • Điện áp hoạt động liên tục tối đa, MCOV: 320V (L-N; L-G; N-G), 640V (L-L)
 • Dòng cắt sét tối đa, Imax: 300kA/pha; 150kA/mode
 • Tích hợp cầu chì CLF (Component Level Fusing)
 • Bảo vệ tất cả các mode (All mode: L-N, L-L, L-G, N-G)
 • Thời gian đáp ứng: < 1 nanosecond
 • Điện áp giới hạn đo được, MLV: 42V (L-N); 61V (L-G); 60V (L-L); 50V (N-G) @ AI Ring Wave 2kV; 67A
 • Công nghệ lọc sét của hãng Prosurge giúp loại bỏ xung điện áp: Đáp ứng được dạng sóng sine chuẩn cho hệ thống diện
 • Lọc nhiễu EMI/RFI: up to 10kHz @ -45dB; 100kHz @ -45dB
 • Chịu dòng ngắn mạch, SCCR: 200kA IC
 • Đèn LED hiển thị trạng thái, tích hợp cành báo bằng tiếp điểm khô và báo động âm thanh Audio
 • Vỏ thép chịu thời tiết bên ngoài NEMA 4 (IP 56)
 • Đáp ứng: UL 1449 4th Ed., Type 1 for Type 1 & Type 2 locations and UL 1283: ANSI/IEEE C62.41 & C62.45; RoHS Compliant

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge 3 pha 350kA/pha, 175kA/mode

 • Thiết bị lắp song song không phụ thuộc dòng tải
 • Điện áp hệ thống: 277/480VAC
 • Điện áp hoạt động liên tục tối đa, MCOV: 320V (L-N; L-G; N-G), 640V (L-L)
 • Dòng cắt sét tối đa, Imax: 350kA/pha; 175kA/mode
 • Tích hợp cầu chì CLF (Component Level Fusing)
 • Bảo vệ tất cả các mode (All mode: L-N, L-L, L-G, N-G)
 • Thời gian đáp ứng: < 1 nanosecond
 • Điện áp giới hạn đo được, MLV: 42V (L-N); 61V (L-G); 60V (L-L); 50V (N-G) @ AI Ring Wave 2kV; 67A
 • Công nghệ lọc sét của hãng Prosurge giúp loại bỏ xung điện áp: Đáp ứng được dạng sóng sine chuẩn cho hệ thống diện
 • Lọc nhiễu EMI/RFI: up to 10kHz @ -45dB; 100kHz @ -45dB
 • Chịu dòng ngắn mạch, SCCR: 200kA IC
 • Đèn LED hiển thị trạng thái, tích hợp cành báo bằng tiếp điểm khô và báo động âm thanh Audio
 • Vỏ thép chịu thời tiết bên ngoài NEMA 4 (IP 56)
 • Đáp ứng: UL 1449 4th Ed., Type 1 for Type 1 & Type 2 locations and UL 1283: ANSI/IEEE C62.41 & C62.45; RoHS Compliant

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge 3 pha 400kA/pha, 200kA/mode

 • Thiết bị lắp song song không phụ thuộc dòng tải
 • Điện áp hệ thống: 277/480VAC
 • Điện áp hoạt động liên tục tối đa, MCOV: 320V (L-N; L-G; N-G), 640V (L-L)
 • Dòng cắt sét tối đa, Imax: 400kA/pha; 200kA/mode
 • Tích hợp cầu chì CLF (Component Level Fusing)
 • Bảo vệ tất cả các mode (All mode: L-N, L-L, L-G, N-G)
 • Thời gian đáp ứng: < 1 nanosecond
 • Điện áp giới hạn đo được, MLV: 42V (L-N); 61V (L-G); 60V (L-L); 50V (N-G) @ AI Ring Wave 2kV; 67A
 • Công nghệ lọc sét của hãng Prosurge giúp loại bỏ xung điện áp: Đáp ứng được dạng sóng sine chuẩn cho hệ thống diện
 • Lọc nhiễu EMI/RFI: up to 10kHz @ -45dB; 100kHz @ -45dB
 • Chịu dòng ngắn mạch, SCCR: 200kA IC
 • Đèn LED hiển thị trạng thái, tích hợp cành báo bằng tiếp điểm khô và báo động âm thanh Audio
 • Vỏ thép chịu thời tiết bên ngoài NEMA 4 (IP 56)
 • Đáp ứng: UL 1449 4th Ed., Type 1 for Type 1 & Type 2 locations and UL 1283: ANSI/IEEE C62.41 & C62.45; RoHS Compliant

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge 3 pha 450kA/pha, 225kA/mode

 • Thiết bị lắp song song không phụ thuộc dòng tải
 • Điện áp hệ thống: 277/480VAC
 • Điện áp hoạt động liên tục tối đa, MCOV: 320V (L-N; L-G; N-G), 640V (L-L)
 • Dòng cắt sét tối đa, Imax: 450kA/pha; 225kA/mode
 • Tích hợp cầu chì CLF (Component Level Fusing)
 • Bảo vệ tất cả các mode (All mode: L-N, L-L, L-G, N-G)
 • Thời gian đáp ứng: < 1 nanosecond
 • Điện áp giới hạn đo được, MLV: 42V (L-N); 61V (L-G); 60V (L-L); 50V (N-G) @ AI Ring Wave 2kV; 67A
 • Công nghệ lọc sét của hãng Prosurge giúp loại bỏ xung điện áp: Đáp ứng được dạng sóng sine chuẩn cho hệ thống diện
 • Lọc nhiễu EMI/RFI: up to 10kHz @ -45dB; 100kHz @ -45dB
 • Chịu dòng ngắn mạch, SCCR: 200kA IC
 • Đèn LED hiển thị trạng thái, tích hợp cành báo bằng tiếp điểm khô và báo động âm thanh Audio
 • Vỏ thép chịu thời tiết bên ngoài NEMA 4 (IP 56)
 • Đáp ứng: UL 1449 4th Ed., Type 1 for Type 1 & Type 2 locations and UL 1283: ANSI/IEEE C62.41 & C62.45; RoHS Compliant

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge 3 pha 500kA/pha, 250kA/mode

 • Thiết bị lắp song song không phụ thuộc dòng tải
 • Điện áp hệ thống: 277/480VAC
 • Điện áp hoạt động liên tục tối đa, MCOV: 320V (L-N; L-G; N-G), 640V (L-L)
 • Dòng cắt sét tối đa, Imax: 500kA/pha; 250kA/mode
 • Tích hợp cầu chì CLF (Component Level Fusing)
 • Bảo vệ tất cả các mode (All mode: L-N, L-L, L-G, N-G)
 • Thời gian đáp ứng: < 1 nanosecond
 • Điện áp giới hạn đo được, MLV: 42V (L-N); 61V (L-G); 60V (L-L); 50V (N-G) @ AI Ring Wave 2kV; 67A
 • Công nghệ lọc sét của hãng Prosurge giúp loại bỏ xung điện áp: Đáp ứng được dạng sóng sine chuẩn cho hệ thống diện
 • Lọc nhiễu EMI/RFI: up to 10kHz @ -45dB; 100kHz @ -45dB
 • Chịu dòng ngắn mạch, SCCR: 200kA IC
 • Đèn LED hiển thị trạng thái, tích hợp cành báo bằng tiếp điểm khô và báo động âm thanh Audio
 • Vỏ thép chịu thời tiết bên ngoài NEMA 4 (IP 56)
 • Đáp ứng: UL 1449 4th Ed., Type 1 for Type 1 & Type 2 locations and UL 1283: ANSI/IEEE C62.41 & C62.45; RoHS Compliant

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge 3 pha 550kA/pha, 275kA/mode

 • Thiết bị lắp song song không phụ thuộc dòng tải
 • Điện áp hệ thống: 277/480VAC
 • Điện áp hoạt động liên tục tối đa, MCOV: 320V (L-N; L-G; N-G), 640V (L-L)
 • Dòng cắt sét tối đa, Imax: 550kA/pha; 275kA/mode
 • Tích hợp cầu chì CLF (Component Level Fusing)
 • Bảo vệ tất cả các mode (All mode: L-N, L-L, L-G, N-G)
 • Thời gian đáp ứng: < 1 nanosecond
 • Điện áp giới hạn đo được, MLV: 42V (L-N); 61V (L-G); 60V (L-L); 50V (N-G) @ AI Ring Wave 2kV; 67A
 • Công nghệ lọc sét của hãng Prosurge giúp loại bỏ xung điện áp: Đáp ứng được dạng sóng sine chuẩn cho hệ thống diện
 • Lọc nhiễu EMI/RFI: up to 10kHz @ -45dB; 100kHz @ -45dB
 • Chịu dòng ngắn mạch, SCCR: 200kA IC
 • Đèn LED hiển thị trạng thái, tích hợp cành báo bằng tiếp điểm khô và báo động âm thanh Audio
 • Vỏ thép chịu thời tiết bên ngoài NEMA 4 (IP 56)
 • Đáp ứng: UL 1449 4th Ed., Type 1 for Type 1 & Type 2 locations and UL 1283: ANSI/IEEE C62.41 & C62.45; RoHS Compliant

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge 3 pha 600kA/pha, 300kA/mode

 • Thiết bị lắp song song không phụ thuộc dòng tải
 • Điện áp hệ thống: 277/480VAC
 • Điện áp hoạt động liên tục tối đa, MCOV: 320V (L-N; L-G; N-G), 640V (L-L)
 • Dòng cắt sét tối đa, Imax: 600kA/pha; 300kA/mode
 • Tích hợp cầu chì CLF (Component Level Fusing)
 • Bảo vệ tất cả các mode (All mode: L-N, L-L, L-G, N-G)
 • Thời gian đáp ứng: < 1 nanosecond
 • Điện áp giới hạn đo được, MLV: 42V (L-N); 61V (L-G); 60V (L-L); 50V (N-G) @ AI Ring Wave 2kV; 67A
 • Công nghệ lọc sét của hãng Prosurge giúp loại bỏ xung điện áp: Đáp ứng được dạng sóng sine chuẩn cho hệ thống diện
 • Lọc nhiễu EMI/RFI: up to 10kHz @ -45dB; 100kHz @ -45dB
 • Chịu dòng ngắn mạch, SCCR: 200kA IC
 • Đèn LED hiển thị trạng thái, tích hợp cành báo bằng tiếp điểm khô và báo động âm thanh Audio
 • Vỏ thép chịu thời tiết bên ngoài NEMA 4 (IP 56)
 • Đáp ứng: UL 1449 4th Ed., Type 1 for Type 1 & Type 2 locations and UL 1283: ANSI/IEEE C62.41 & C62.45; RoHS Compliant

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge 3 pha 650kA/pha, 325kA/mode

 • Thiết bị lắp song song không phụ thuộc dòng tải
 • Điện áp hệ thống: 277/480VAC
 • Điện áp hoạt động liên tục tối đa, MCOV: 320V (L-N; L-G; N-G), 640V (L-L)
 • Dòng cắt sét tối đa, Imax: 650kA/pha; 325kA/mode
 • Tích hợp cầu chì CLF (Component Level Fusing)
 • Bảo vệ tất cả các mode (All mode: L-N, L-L, L-G, N-G)
 • Thời gian đáp ứng: < 1 nanosecond
 • Điện áp giới hạn đo được, MLV: 42V (L-N); 61V (L-G); 60V (L-L); 50V (N-G) @ AI Ring Wave 2kV; 67A
 • Công nghệ lọc sét của hãng Prosurge giúp loại bỏ xung điện áp: Đáp ứng được dạng sóng sine chuẩn cho hệ thống diện
 • Lọc nhiễu EMI/RFI: up to 10kHz @ -45dB; 100kHz @ -45dB
 • Chịu dòng ngắn mạch, SCCR: 200kA IC
 • Đèn LED hiển thị trạng thái, tích hợp cành báo bằng tiếp điểm khô và báo động âm thanh Audio
 • Vỏ thép chịu thời tiết bên ngoài NEMA 4 (IP 56)
 • Đáp ứng: UL 1449 4th Ed., Type 1 for Type 1 & Type 2 locations and UL 1283: ANSI/IEEE C62.41 & C62.45; RoHS Compliant

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge 3 pha 700kA/pha, 350kA/mode

 • Thiết bị lắp song song không phụ thuộc dòng tải
 • Điện áp hệ thống: 277/480VAC
 • Điện áp hoạt động liên tục tối đa, MCOV: 320V (L-N; L-G; N-G), 640V (L-L)
 • Dòng cắt sét tối đa, Imax: 700kA/pha; 350kA/mode
 • Tích hợp cầu chì CLF (Component Level Fusing)
 • Bảo vệ tất cả các mode (All mode: L-N, L-L, L-G, N-G)
 • Thời gian đáp ứng: < 1 nanosecond
 • Điện áp giới hạn đo được, MLV: 42V (L-N); 61V (L-G); 60V (L-L); 50V (N-G) @ AI Ring Wave 2kV; 67A
 • Công nghệ lọc sét của hãng Prosurge giúp loại bỏ xung điện áp: Đáp ứng được dạng sóng sine chuẩn cho hệ thống diện
 • Lọc nhiễu EMI/RFI: up to 10kHz @ -45dB; 100kHz @ -45dB
 • Chịu dòng ngắn mạch, SCCR: 200kA IC
 • Đèn LED hiển thị trạng thái, tích hợp cành báo bằng tiếp điểm khô và báo động âm thanh Audio
 • Vỏ thép chịu thời tiết bên ngoài NEMA 4 (IP 56)
 • Đáp ứng: UL 1449 4th Ed., Type 1 for Type 1 & Type 2 locations and UL 1283: ANSI/IEEE C62.41 & C62.45; RoHS Compliant

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge 3 pha 750kA/pha, 375kA/mode

 • Thiết bị lắp song song không phụ thuộc dòng tải
 • Điện áp hệ thống: 277/480VAC
 • Điện áp hoạt động liên tục tối đa, MCOV: 320V (L-N; L-G; N-G), 640V (L-L)
 • Dòng cắt sét tối đa, Imax: 750kA/pha; 375kA/mode
 • Tích hợp cầu chì CLF (Component Level Fusing)
 • Bảo vệ tất cả các mode (All mode: L-N, L-L, L-G, N-G)
 • Thời gian đáp ứng: < 1 nanosecond
 • Điện áp giới hạn đo được, MLV: 42V (L-N); 61V (L-G); 60V (L-L); 50V (N-G) @ AI Ring Wave 2kV; 67A
 • Công nghệ lọc sét của hãng Prosurge giúp loại bỏ xung điện áp: Đáp ứng được dạng sóng sine chuẩn cho hệ thống diện
 • Lọc nhiễu EMI/RFI: up to 10kHz @ -45dB; 100kHz @ -45dB
 • Chịu dòng ngắn mạch, SCCR: 200kA IC
 • Đèn LED hiển thị trạng thái, tích hợp cành báo bằng tiếp điểm khô và báo động âm thanh Audio
 • Vỏ thép chịu thời tiết bên ngoài NEMA 4 (IP 56)
 • Đáp ứng: UL 1449 4th Ed., Type 1 for Type 1 & Type 2 locations and UL 1283: ANSI/IEEE C62.41 & C62.45; RoHS Compliant

Thiết bị cắt lọc sét Prosurge 3 pha 800kA/pha, 400kA/mode

 • Thiết bị lắp song song không phụ thuộc dòng tải
 • Điện áp hệ thống: 277/480VAC
 • Điện áp hoạt động liên tục tối đa, MCOV: 320V (L-N; L-G; N-G), 640V (L-L)
 • Dòng cắt sét tối đa, Imax: 800kA/pha; 400kA/mode
 • Tích hợp cầu chì CLF (Component Level Fusing)
 • Bảo vệ tất cả các mode (All mode: L-N, L-L, L-G, N-G)
 • Thời gian đáp ứng: < 1 nanosecond
 • Điện áp giới hạn đo được, MLV: 42V (L-N); 61V (L-G); 60V (L-L); 50V (N-G) @ AI Ring Wave 2kV; 67A
 • Công nghệ lọc sét của hãng Prosurge giúp loại bỏ xung điện áp: Đáp ứng được dạng sóng sine chuẩn cho hệ thống diện
 • Lọc nhiễu EMI/RFI: up to 10kHz @ -45dB; 100kHz @ -45dB
 • Chịu dòng ngắn mạch, SCCR: 200kA IC
 • Đèn LED hiển thị trạng thái, tích hợp cành báo bằng tiếp điểm khô và báo động âm thanh Audio
 • Vỏ thép chịu thời tiết bên ngoài NEMA 4 (IP 56)
 • Đáp ứng: UL 1449 4th Ed., Type 1 for Type 1 & Type 2 locations and UL 1283: ANSI/IEEE C62.41 & C62.45; RoHS Compliant

Leave Comments

0925 038 097
0925 038 097
Phone