TỦ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI SOLAR

TỦ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLAR

TỦ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI SOLAR ÁP MÁI

Điện mặt trời không còn xa xỉ đối với người tiêu dùng tại Việt Nam. Việc Lắp đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Hòa Lưới Cho Hộ Gia Đình và Doanh Nghiệp đã dần phổ biến.

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các đơn vị thi công lắp đặt hệ thống, chúng tôi chuyên hỗ trợ cung cấp tủ điện solar năng lượng mặt trời giá rẻ uy tín nhất cho hệ thống Solar từ 3kW đến 100kW

Tủ điện Solar hòa lưới 3kW 1 pha 1 string

STT Tên thiết bị Số lượng
1 Chống sét DC 600VDC 40kA 1
2 MCB DC 2P 600VDC 1
3 Chống sét AC 1 pha 275V 1
4 MCB AC 1 pha 1
5 Vỏ tủ nhựa chống nước 9 way 1

Tủ điện Solar hòa lưới 5kW 1 pha 2 string

STT Tên thiết bị Số lượng
1 Chống sét DC 600VDC 40kA 2
2 MCB DC 2P 600VDC 2
3 Chống sét AC 1 pha 275V 1
4 MCB AC 1 pha 1
5 Vỏ tủ nhựa chống nước 12 way 1

Tủ điện Solar hòa lưới 10kW 3 pha 2 string

STT Tên thiết bị Số lượng
1 Chống sét DC 600VDC 40kA 2
2 MCB DC 2P 600VDC 2
3 Chống sét AC 3 pha 385VAC 1
4 MCB AC 3 pha 1
5 Vỏ tủ nhựa chống nước 18 way 1

Tủ điện Solar hòa lưới 15kW 3 pha 2 string

STT Tên thiết bị Số lượng
1 Chống sét DC 1000VDC 40kA 2
2 MCB DC 2P 1000VDC 2
3 Chống sét AC 3 pha 385VAC 1
4 MCB AC 3 pha 1
5 Vỏ tủ nhựa chống nước 18 way 1

Tủ điện Solar hòa lưới 20kW 3 pha 3 string

STT Tên thiết bị Số lượng
1 Chống sét DC 1000VDC 40kA 3
2 MCB DC 2P 1000VDC 3
3 Chống sét AC 3 pha 385VAC 1
4 MCB AC 3 pha 1
5 Vỏ tủ nhựa chống nước 18 way 1

Leave Comments

0925 038 097
0925 038 097