Chuyển điện truyền thống sang sử dụng điện thông minh

Cầu chì dc 1000v 15A, cầu chì 1000vdc 15a, chống sét dc 1000v, mcb dc 1000v, cb dc 1000v,mcb dc 1000v 32A, cb dc 1000v 32A, tủ combinerbox
Đây là mục tiêu nêu trong Kế hoạch số 61/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố năm 2020.
tung buoc chuyen tu khach hang su dung dien truyen thong sang su dung dien thong minh
Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, năm 2020, thành phố sẽ nỗ lực bảo đảm ổn định cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô, nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện gắn với phát triển bền vững ngành điện, ngành năng lượng. Cùng với đó, giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện thành phố, góp phần giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia nhằm giảm nhu cầu về vốn đầu tư trong xây dựng mới, mở rộng hệ thống điện, góp phần khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng và phát triển bền vững.

Cùng với đó, sẽ nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện trong việc quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; từng bước mở rộng đối tượng khách hàng tham gia Chương trình quốc gia về DSM đến cả các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; từng bước chuyển từ khách hàng sử dụng điện truyền thống sang khách hàng sử dụng điện thông minh.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND thành phố sẽ xây dựng và triển khai đồng bộ các chương trình tuyên truyền, tăng cường giáo dục cộng đồng, giáo dục trong các cơ sở đào tạo về nội dung, lợi ích của việc thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố. Sử dụng đồng bộ các phương tiện thông tin, truyền thông phù hợp để tăng cường nhận thức cho người dân, khách hàng sử dụng điện và các đơn vị điện lực đối với Chương trình quốc gia về DSM…

Về khoa học và công nghệ, thành phố sẽ tiếp tục trang bị các hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại tại các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện; triển khai thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử; lập cơ sở dữ liệu đo đếm hàng ngày của nhiều loại hình khách hàng từ dân dụng đến công nghiệp, dịch vụ đáp ứng yêu cầu phân tích, nghiên cứu phụ tải, dự báo phụ tải cũng như việc quản lý nhu cầu điện được chính xác và kịp thời…

Thành phố cũng tiếp tục triển khai rộng rãi, quảng bá sử dụng đèn compact – LED, khuyến khích sử dụng điều hòa công nghệ mới có hiệu suất cao và tiết kiệm điện, triển khai đề án công tơ biểu giá điện theo thời gian…; khuyến khích sử dụng công nghệ mới hiệu suất cao và tiết kiệm điện; xây dựng một số mô hình ứng dụng, tiến hành thí điểm pin năng lượng mặt trời cho một số địa điểm phù hợp với đặc thù, tiềm năng trên địa bàn thành phố.

Song song với đó, chỉ đạo nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó ứng dụng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các trụ sở cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế để thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhu cầu điện, thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp, hội thảo khoa học, nghiên cứu xây dựng phòng thử nghiệm hợp chuẩn…

Leave Comments

0925 038 097
0925 038 097
Phone